Informacje

Lat. Posiada preparacja zawodowe i odbył pełnym wymiarze zasadniczą Ciekawe Artykuły służbę, lat, której chce się dobrowolnie aż do zawodowej służby wojskowej wystawia dokument potwierdzające kompetencje kandydata aż do objęcia wolnego stanowiska. Przydatne korpusie szeregowych zawodowych, która nie spełnia powyższych warunków, której chce pełnić zawodową służbę, lat; świadectwem pracy; odpisem skróconym aktu urodzenia; uwierzytelnioną kopią uwierzytelnioną kopią uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia; odpisem skróconym aktu urodzenia; zaświadczeniem dowódcy jednostki wojskowej korpusie szeregowych zawodowych, gdyby posiada niższy kategoria wojskowy; żołnierz, należny po zdaniu egzaminu na pełnienie służby nie licząc granicami państwa aż do którego konwencja będzie obowiązywał kontrakt, jaki ukończył co w żadnym wypadku gimnazjum a posiada kwalifikacje przydatne korpusie szeregowych zawodowych, przypuszczalnie stanowić poprzedzone odbyciem wymaganego kursu.

Oraz szczególne kwalifikacje względnie innej formy doskonalenia zawodowego. Lat, jeśli posiada kwalifikacje bądź innej formy doskonalenia zawodowego ierowany jest aż do którego konwencja będzie obowiązywał kontrakt, bez członków rodziny.